x
x

IV KONGRES KSIĘGOWYCH OŚWIATY

Wrocław, 24-25 maja 2018 r.

O Kongresie

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na IV Kongres Księgowych Oświaty – spotkanie skierowane do osób zajmujących się księgowością w placówkach oświatowych oraz samorządach. W tym roku firma VULCAN obchodzi 30-lecie swojego istnienia. Z okazji naszego jubileuszu na tegoroczny Kongres zapraszamy do Wrocławia.

' Podczas Kongresu zostaną poruszone zarówno najbardziej aktualne tematy, jak również zagadnienia, które mimo iż nie są nowe, to wciąż budzą wiele wątpliwości. '

Program spotkania

DZIEŃ 1 - 24.05.2018

13:00 - 13: 15

Otwarcie Kongresu, przywitanie gości.

13: 15 - 14:30

Dr Arkadiusz Babczuk - Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - praktyczne aspekty

 • Prawidłowe powierzenie obowiązków głównemu księgowemu jednostki oświatowej będącego pracownikiem jednostki lub jednostki obsługującej
 • Kiedy za naruszenie dfp odpowiada kierownik jednostki a kiedy główny księgowy
 • Przykłady naruszeń dfp przez głównego księgowego
 • Postępowanie w sprawie naruszenia dfp

14: 30 - 14: 45

Przerwa , poczęstunek.

14: 45 - 15: 45

Bożena Graboń: CUW - dobre praktyki. Bielski model zarządzania oświatą.

 • Pierwszy tradycyjny model zarządzania i obsługi finansowo - księgowej w Bielsku-Białej.
 • Reorganizacja struktury zarządzania i obsługi.
 • Zadania wynikające z pełnienia funkcji organu prowadzącego.
 • Zadania realizowane w ramach CUW.
 • Zalety i wady scentralizowanej obsługi w ramach CUW.
 • Zintegrowany system informatyczny jako narzędzie efektywnego zarządzania i sprawnej obsługi finansowo-księgowej.
 • Wpływ bielskiego modelu zarządzania na podnoszenie jakości pracy szkół.

15:45 - 16:00

Przerwa

16:00 - 17:15

Dr Monika Mucha: VAT w praktyce - problemy z ewidencją księgową, korekty.

a) Korekta VAT naliczonego

 • Zasadność dokonania korekty (podstawa prawna).
 • Termin korekty rocznej i wieloletniej.
 • Kalkulacja proporcji VAT ostatecznych i ujęcie ich w deklaracjach cząstkowych.
 • Wyodrębnienie wydatków kwalifikowanych do korekty wieloletniej.


b)Korekta VAT naliczonego od inwestycji

 • Zasady korekty wydatków inwestycyjnych prowadzonych przez urząd obsługujący JST (przykłady).
 • Rozliczenie inwestycji zakończonych przed wprowadzeniem prewspółczynnika VAT (przykłady).
 • Zasady podziału wydatków inwestycyjnych objętych korektą roczną VAT i korektą wieloletnią VAT.
 • Weryfikacja zarządzeń centralizacyjnych w aspekcie prowadzenia korekty wieloletniej VAT, wprowadzenie procedur kontrolnych VAT.

17:15 - 18:15

Ewelina Skwierczyńska: Podzielona płatność VAT od 1 lipca 2018 r (Split payment)

 • Mechanizm podzielonej płatności – na czym polega i czy na pewno dobrowolny dla jednostek oświaty?
 • Rachunek VAT – zasady tworzenia, funkcjonowania, weryfikacji sald
 • Uznanie i obciążenie rachunku VAT
 • Podzielona płatność a rozliczenia z Gminą/Powiatem
 • Wpływ podzielonej płatności na sprawozdawczość budżetową

19:30

Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2 - 25.05.2018

9:00 - 10: 30

Piotr Armatowski: Wpływ RODO na pracę księgowych po 25 maja 2018 r.

 • Rewolucyjna zmiana podejścia do problemu ochrony danych osobowych w szkole
 • Wybrane zmiany z punktu widzenia księgowych szkoły.
 • Konsekwencje nieprawidłowego stosowania RODO po 25 maja 2018 r

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa, wymeldowanie z pokoi hotelowych

11:00 - 12: 30

Dawid Bachryj - Zarządzanie stresem - jak sobie z nim radzić w pracy i codziennym życiu?

 • Jak stresować się lepiej?
 • Etymologia stresu.
 • Czy reakcja stresowa to coś złego?
 • Co nas nie zabije, to nas wzmocni.
 • Życie sensowne to życie stresujące.

13:00

Obiad

14:00 - 16:30

Wycieczka z przewodnikiem po Wrocławiu dla chętnych


W trakcie całego Kongresu – wsparcie eksperta na stoisku VULCAN -  obecny będzie Sylwester Kokot (indywidulane konsultacje dotyczące praktycznych aspektów korzystania z aplikacji VULCAN). 

Termin i miejsce spotkania

24-25 maja 2018 r.

Hotel Novotel, ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław

Prelegenci

x

Dr Monika Mucha – doradca podatkowy

Partner w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego. Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”. Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego uczestniczka licznych konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.

x

Piotr Armatowski

Trener, nauczyciel, związany z oświatą od ponad 10 lat. W firmie VULCAN początkowo odpowiedzialny za wdrażanie systemów informatycznych dedykowanych dla oświaty. Obecnie specjalizuje się przede wszystkim w ochronie danych osobowych oraz bezpiecznym przetwarzaniu danych w obszarze oświaty. Prywatnie lubi podróże, zarówno te bliskie, jak i dalekie. Zawsze gotowy do podejmowania nowych wyzwań.

x

Bożena Graboń

Ekspert, praktyk. Pracownik miejskiej jednostki organizacyjnej, od ponad trzydziestu pracuje na rzecz oświaty. Od dwudziestu lat piastuje stanowisko zastępcy dyrektora w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku Białej. Posiada także 10-letnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej w szkole, co w istotny sposób przekłada się na obecną pracę i znacząco wpływa na postrzeganie finansów oświatowych.

x

Dawid Bachryj

Ekspert, trener. Magister psychologii o specjalności klinicznej, którą ukończył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Psychoterapeuta Poznawczo - Behawioralny, prowadzi własną praktykę. Na co dzień pracuje w szkole ponadgimnazjalnej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Kluczborku, posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów. Współpracował m.in. z takimi instytucjami jak: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, SELF-MADE w Nowym Sączu, Urząd Miasta w Kluczborku, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Opolu, Szkoła Trenerów Eduneo. Prowadził liczne szkolenia dla pracowników JST z zakresu kompetencji menedżerskich, przywództwa, coachingu.

x

dr Arkadiusz Babczuk

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, członek Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności upowszechniającej naukę (DUN) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

x

Sylwester Kokot

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń w firmie VULCAN. Specjalista w zakresie finansów oświatowych. Od wielu lat wspiera szkoły i samorządy w pracy na aplikacjach firmy VULCAN.

x

Dr Ewelina Skwierczyńska

Ewelina Skwierczyńska - Senior Tax Consultant w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Finansowego. W trakcie obrony tytułu. Nieetatowy pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca i szkoleniowiec. Prowadzi z ramienia Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego szkolenia dedykowane dla sektora finansów publicznych z zakresu podatku od towarów i usług

Cennik


Zapisz się na Kongres
goraprzewiń do góry