x
x

V KONGRES KSIĘGOWYCH OŚWIATY

Zakopane, 30-31 maja 2019 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za udział w V Kongresie Księgowych Oświaty. W tym roku w Zakopanem gościliśmy ponad 182 osoby zajmujące się księgowością w jednostkach oświatowych. Dziękujemy za aktywny udział w wykładach, ciekawe dyskusje oraz wspaniałą atmosferę.
Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas konferencji okażą się cenne w codziennej pracy. Do zobaczenia za rok!

Galeria zdjęć

x x x x x x x x x x x x

W ramach podsumowania Kongresu przygotowaliśmy materiały zawierające najważniejsze z omawianych zagadnień. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Kliknij w temat poniżej, aby pobrać materiały konferencyjne:


O Kongresie

To jedyne w skali kraju wydarzenie, podczas którego poruszane są wyłącznie tematy dotyczące finansów oświatowych.
W tym roku porozmawiamy m.in. o:

wydatkowaniu (rozliczaniu) subwencji
i dotacji na uczniów niepełnosprawnych;
zmianach wprowadzonych przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej w obszarze
finansowania zadań oświatowych;
dostosowanie polityki rachunkowości do
zmieniających się przepisów prawnych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Program Kongresu

Czwartek, 30.05.2019 r.

11:30 - 12:30

Rejestracja gości

12:30 - 12:45

Otwarcie Kongresu

12:45 - 13:45

Wykład: Rozliczanie VAT przez jednostki oświatowe w ramach centralizacji rozliczeń VAT w samorządach - praktyczne aspekty (część I)

Prowadzenie: Eksperci EY (dawniej Ernst & Young): Adrianna Rudziak, Tomasz MaicherW programie wykładu m.in.:

 • Kalkulacja i stosowanie pre-współczynników i współczynników VAT – praktyczne zagadnienia;
 • Kasy fiskalne w jednostkach oświatowych, w tym planowana zmiana przepisów;
 • Problemy z oświadczeniami o kwalifikowalności VAT w projektach unijnych;
 • Wyżywienie, opieka nad dziećmi ponad ustawowy limit, wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych oraz inne czynności związane z edukacją a VAT– praktyka organów podatkowych i orzecznictwo;
 • Planowe, istotne dla samorządów, zmiany przepisów podatkowych.

13:45 - 14:15

Przerwa kawowa, poczęstunek

14:15 - 15:15

Wykład: Rozliczanie VAT przez jednostki oświatowe w ramach centralizacji rozliczeń VAT w samorządach - praktyczne aspekty (część II)

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 17:00

Wykład: Wydatkowanie (rozliczanie) subwencji i dotacji na uczniów niepełnosprawnych

Prowadzenie: Grzegorz Pochopień.Na wykładzie zostaną omówione zasady dotyczące obowiązku wydatkowania przez szkoły samorządowe środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej niż w subwencji oświatowej. Ponadto zostaną przedstawione zasady związanych z rozliczaniem dotowanych szkół z dotacji, którą otrzymały na uczniów niepełnosprawnych (obowiązek wydatkowania w kwocie nie niższej niż otrzymana dotacja na tych uczniów).

Program wykładu:

 • Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Praktyczne podejście do rozliczenia subwencji i dotacji – metody wykazywania oraz rejestracja wydatków na kształcenie specjalne, podlegających rozliczeniu.
 • Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
 • Wykazywanie tzw. kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych.
 • Jak rozliczyć subwencję na uczniów niepełnosprawnych, wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – ogólne omówienie.
 • Jak rozliczyć dotację na uczniów niepełnosprawnych, wzór zawarty w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – ogólne omówienie.
 • Udokumentowanie wydatkowania subwencji na uczniów niepełnosprawnych przed Regionalną Izbą Obrachunkową.
 • Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje nierozliczenia dotacji.

17:10 - 18:15

Wykład: Zmiany wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w obszarze finansowania zadań oświatowych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Prowadzenie: Daria Pietrzykowska

Na wykładzie zostaną omówione zmiany, które MEN wprowadził od 1 stycznia 2019 r. oraz które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r., a dotyczą finansowania zadań oświatowych - głównie w obszarze dotowania szkół i placówek.

Program wykładu:

 • Zmiany dotyczące dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
 • Zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego.
 • Zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora szkoły.
 • Inne zmiany.

18:15 - 20:00

Czas wolny, możliwość skorzystania z atrakcji hotelu: Strefa Aqua, Strefa Relaksu i inne

od 20:00

Kolacja i atrakcje wieczoru

Piątek, 31.05.2019 r.

09:00- 10:15

Wykład/Pokaz: Finanse i Płace VULCAN - następcy linii Optivum. Przewagi, nowości, zapowiedzi

Prowadzenie: Eksperci VULCAN, Sylwester Kokot, Krzysztof Kulik.

10:15 - 11:00

Wykład: Bezpieczeństwo danych księgowych lokalnie a "w chmurze" - aspekt formalny (RODO) i praktyczny

Prowadzenie: Radosław Wiktorski

Program wykładu:

 • Czy do danych księgowych stosuje się RODO?
 • Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych księgowych?
 • Jakie są zalety i wady przechowywania danych lokalnie a jakie "w chmurze"?
 • Jakie warunki należy spełnić, by legalnie przetwarzać dane księgowe "w chmurze"?
 • Czy moje dane są bezpieczne? – jak odpowiedzieć sobie na to pytanie?
 • W jaki sposób wykazać, że dane księgowe są bezpieczne? (w obu modelach – przechowywane lokalnie oraz "w chmurze")

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 12:15

Wykład: Dostosowanie polityki rachunkowości do zmieniających się przepisów prawnych.

Prowadzenie: Anna Pawełas.

Zagadnienia:

 • Podstawy prawne
 • Podział odpowiedzialności pomiędzy jednostką obsługującą a jednostkami obsługiwanymi – dylematy kompetencyjne w zakresie polityki rachunkowości.
 • Odpowiedzialność za rachunkowość jednostki.
 • Polityka rachunkowości .
 • Inwentaryzacja jako integralna część polityki rachunkowości.
 • Zmiany polityki rachunkowości w świetle zmian w przepisach prawa.
 • Najczęściej popełniane błędy.

12:15 - 13:45

Wykład: Odporność psychiczna - czyli jak budować swoją wewnętrzną siłę?

Prowadzenie: Dawid Bachryj

13:45 - 14:00

Zakończenie Kongresu

14:00

Obiad

Termin i miejsce spotkania

30–31 maja 2019 r.
Hotel Mercure Kasprowy Zakopane, ul. Szymaszkowa 1, ZakopanePrelegenci

x

Grzegorz Pochopień

Pracował w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Edukacji Narodowej. W MEN przez sześć lat pełnił funkcję dyrektora departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, tzw. dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Absolwent matematyki finansowej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Master of Business Administration na Uniwersytecie Warszawskim.

x

Sylwester Kokot

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń w firmie VULCAN. Specjalista w zakresie finansów oświatowych. Od wielu lat wspiera szkoły i samorządy w pracy na aplikacjach firmy VULCAN.

x

Dawid Bachryj

Ekspert, trener. Magister psychologii o specjalności klinicznej, którą ukończył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Psychoterapeuta Poznawczo - Behawioralny, prowadzi własną praktykę. Na co dzień pracuje w szkole ponadgimnazjalnej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Kluczborku, posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów. Współpracował m.in. z takimi instytucjami jak: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, SELF-MADE w Nowym Sączu, Urząd Miasta w Kluczborku, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Opolu, Szkoła Trenerów Eduneo. Prowadził liczne szkolenia dla pracowników JST z zakresu kompetencji menedżerskich, przywództwa, coachingu.

x

Adrianna Rudziak

Manager w zespole podatków pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość. Licencjonowanym doradcą podatkowym (nr wpisu 13061). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów związanych z rozliczeniami VAT w jednostkach sektora publicznego. Zajmuje się rozmaitymi projektami z zakresu VAT dla JST, począwszy od bieżącego doradztwa aż po prowadzenie spraw przed organami podatkowanymi i sądami administracyjnymi. W EY od 2017 r. Zanim dołączyła do naszego zespołu pracowała we wrocławskim biurze Deloitte na stanowisku Managera.

x

Tomasz Maicher

Pełni funkcję Associate Director w zespole podatków pośrednich w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada 10-letnie doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Zajmuje się rozmaitymi projektami z zakresu VAT dla JST, począwszy od bieżącego doradztwa aż po prowadzenie spraw przed organami podatkowanymi i sądami administracyjnymi. Zdobył doświadczenie zawodowe podczas realizacji licznych projektów z zakresu doradztwa podatkowego, obejmującego między innymi: bieżące doradztwo podatkowe dotyczące rozliczeń podatku od towarów i usług oraz wsparcia w odzyskaniu tego podatku, analizę obszarów potencjalnego odzyskania VAT, prowadzenie szkoleń, przygotowywanie wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, etc. W EY od 2017 r. Zanim dołączył do naszego zespołu pracował we wrocławskim biurze Deloitte na stanowisku Dyrektora.

x

Daria Pietrzykowska

Przez 7 lat pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową. Absolwentka Metod Ilościowych w Ekonomii i Systemów Informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej oraz absolwentka Administracji na Politechnice Warszawskiej. Wykształcenie w obszarze analiz (dodatkowo potwierdzone uzyskanym Certyfikatem Analityka Statystycznego SAS), bardzo dobra znajomość teorii ekonomii oraz statystyki i zagadnień modelowania ekonometrycznego w połączeniu ze znajomością specyfiki prawa oświatowego i finansowania zadań oświatowych jest dla Państwa gwarancją otrzymania wsparcia na najwyższym poziomie.

x

Anna Pawełas

Praktyk w dziedzinie finansów publicznych – od 2007 r. skarbnik powiatu, ekspert w zakresie przeprowadzania kontroli funkcjonalnych i instytucjonalnych, monitorowania oraz analizy ekonomicznej i finansowej urzędu. Członek zespołu do spraw tworzenia strategii powiatu. W latach 2004–2007 główny księgowy jednostki organizacyjnej powiatu. Trener w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap, trener, doradca w projekcie VULCAN kompetencji w ŚLĄSKICH i MAŁOPOLSKICH samorządach. Prowadzi szkolenia m.in. w zakresie optymalizacji organizacji oświaty samorządowej w kontekście nowych wyzwań polskiej edukacji oraz planowania wydatków oświatowych w celu zwiększenia efektywności szkoły samorządowej, w tym budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej, wieloletnich metod planowania finansów.

x

Radosław Wiktorski

Ekspert zarządzania oświatą, od ponad 10 lat specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Wykładowca w zakresie ochrony danych osobowych oraz zarządzania oświatą. Na co dzień związany z firmą VULCAN.

Koszt udziału

Udział w Kongresie bez noclegu: 699 zł brutto
Udział w Kongresie, nocleg w pokoju dwuosobowym: 799 zł brutto
Udział w Kongresie, nocleg w pokoju jednoosobowym: 899 zł brutto

Dodatkowy nocleg w terminie 29–30 maja 2019 r.:

> w pokoju jednoosobowym – 250 zł/os.
> w pokoju dwuosobowym – 150 zł/os.

Powyższe kwoty zostaną uwzględnione w fakturze.

Informacja dla osób, które planują przyjazd samochodem:

Parking przy hotelu jest dodatkowo płatny, cena wynosi 10 zł za dobę, koszty parkingu nie są wliczone cenę Kongresu.

 

Zapisz się
goraprzewiń do góry