x
x

III KONGRES KSIĘGOWYCH OŚWIATY

Kraków, 25-26 maja 2017 r.

Podsumowanie Kongresu

Za nami III Kongres Księgowych Oświaty. W tym roku w Krakowie gościliśmy ponad 70 osób, które przybyły do nas z różnych regionów Polski. Poruszane na Kongresie tematy, m.in. rola i zadania księgowych oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, centralizacja VAT po kilku miesiącach praktyki, zadania księgowe związane z reformą oświaty, wzbudzały duże zainteresowanie i gorące dyskusje, zarówno na sali konferencyjnej, jak i w rozmowach kuluarowych. Kongres był także czasem na zawarcie bliższych znajomości, wymianę doświadczeń i kontaktów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział i już dziś zapraszamy do udziału w IV Kongresie Księgowych Oświaty w 2018 roku.

Materiały kongresowe


Galeria

x x x x x x x x x x x x x x

O Kongresie

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w III Kongresie Księgowych Oświaty.

Tegoroczny Kongres Księgowych upłynie pod znakiem zmian w oświacie i wpływu reformy na pracę służb księgowo-finansowych w placówkach oświatowych. Chcemy także przyjrzeć się z bliska praktycznym aspektom centralizacji VAT po kilku miesiącach obowiązywania nowych przepisów oraz zaprezentować nasze narzędzia wspomagające pracę księgowych.

Korzyści

Uczestnicy kongresu poznają odpowiedzi na następujące pytania:

Program spotkania

DZIEŃ I - 25 maja 2017 r.

12.00-13.00

Rejestracja uczestników kongresu

13.00-14.00

Wykład wprowadzający - Rola i zadania głównego księgowego w szkole i w centrum usług wspólnych. Kim jest, a kim powinien być główny księgowy? - Tadeusz Konarski

 • Główny księgowy zatrudniony w szkole a główny księgowy w centrum usług wspólnych – fakty i mity.
 • Status, zadania, standardy i odpowiedzialność księgowego.
 • Czy CUW może wszystko?
 • Za co ponoszę odpowiedzialność? Czyli zadania z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i księgowości.
 • Krótko przez obowiązujące procedury i upoważnienia.
 • Księgowość rozproszona czy scentralizowana? Każdy wariant może być dobry. Jak wybrać optymalny?
 • Jak efektywnie zorganizować księgowość, wykorzystując nowoczesne technologie?

14.00-15.00

Odpowiedzialność głównego księgowego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Beata Kurek

 • Czy i w jakich przypadkach w praktyce główny księgowy odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Które z nieprawidłowości w pracy wykonywanej przez głównego księgowego mogą stanowić czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych?
 • Jak główny księgowy może uchronić się przed popełnieniem tych nieprawidłowości?
 • Jakie konsekwencje mogą spotkać głównego księgowego z tego tytułu?

15.00-15.30

Przerwa kawowa

15.30-16.45

Centralizacja VAT po kilku miesiącach praktyki - Sylwester Kokot

 • JPK_VAT to nie wszystko: poznaj pozostałe struktury JPK, które Cię dotyczą.
 • Księgowanie VAT w jednostce budżetowej i jego konsekwencje dla sprawozdań budżetowych i finansowych.
 • Centralny VAT VULCAN – narzędzie wspomagające przygotowanie deklaracji VAT w szkole i samorządzie.

16:45-18:00

Najnowsze zmiany w ewidencji księgowej - Krzysztof Kulik

Aktualne zmiany w ewidencji księgowej.

19.30

Uroczysta kolacja i losowanie nagród

W trakcie kolacji rozlosujemy dwie bezpłatne sesje coachingowe, które poprowadzi Dorota Tomaszewicz.

DZIEŃ II - 26 maja 2017 r.

9:00-10:30

Reforma oświaty - konsekwencje przekształceń jednostek w księgowości. Jak wdrożyć reformę oświaty w finansach? Zadania księgowe związane ze zmianą

Panel dyskusyjny prowadzony przez Tadeusza Konarskiego i Sylwestra Kokota:
 • Oświatowa logistyka ma znaczenie – czyli zadania wynikające z reformy oświaty to nie tylko zmiany w ustroju szkolnym.
 • Zanim coś wygasimy lub przekształcimy – czyli jak zaplanować i przygotować się do zmiany.
 • Księgowy w okresie wdrażania reformy oświaty.
 • To trzeba umieć zrobić – czyli budżety i majątek wygaszanych lub przekształcanych gimnazjów.
 • Pierwszego września może być za późno – czyli standardy realizacji zadań i procedury związane z gospodarką finansową, inwentaryzacją, dyscypliną finansów publicznych.
 • Zachowanie ciągłości – czyli trwałość infrastruktury i środków trwałych zakupionych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Co z nazwami szkół w kontekście reformy – NIP, REGON, ZUS, urząd skarbowy itp.
 • Dotacje podręcznikowe w czasie reformy oświaty.
 • Aplikacje VULCAN – nowoczesne narzędzia wspierające pracę szkół i samorządów w okresie zmian.

10:30-10:45

Przerwa kawowa

10:45-12:15

Satysfakcja z pracy - wszystko w Twoich rękach - Dorota Tomaszewicz

 • Dlaczego satysfakcja z pracy jest tak ważna? Korzyści płynące z pozytywnego nastawienia oraz skutki wynikające z braku satysfakcji.
 • Twoje nastawienie to napęd lub hamulec Twojej kariery zawodowej i nie tylko.
   - Chwila z życia Nicka Vujicica.
 • Optymizmu można się nauczyć. Recepta na życie dr Seligmana:
   - stałość przekonań,
   - zasięg przekonań,
   - personalizacja wewnętrzna i zewnętrzna.
 • Wszystko zaczyna się w Twojej głowie – Sukces to Twoja postawa i sposób myślenia.
 • Techniki kwestionowania przekonań wpływających na sposób myślenia i podchodzenia do trudności

12:30

ObiadW trakcie całego Kongresu umożliwimy Państwu indywidulane konsultacje z naszymi ekspertami, którzy odpowiedzą na pytania i pomogą rozwiązać problemy związane użytkowaniem aplikacji finansowo - księgowych firmy VULCAN.
Po zakończeniu Kongresu (w piątek w godzinach 13.30-16.00) zapraszamy na wycieczkę z przewodnikiem po Krakowie. Poznasz wiele ciekawych miejsc i może zdecydujesz się spędzić ten weekend w Krakowie.

Nasi prelegenci

x

Tadeusz Konarski

Ekspert w zakresie prawa oświatowego, trener szkoleń z zarządzania oświatą, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, finansów publicznych, prawa pracy w oświacie. Wieloletni pracownik samorządowy, autor publikacji m. innymi dot. dotacji podręcznikowych, czy wydzielania środków na specjalną organizację nauki i metody pracy, współautor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela.

x

Dorota Tomaszewicz

Swoje 20 - letnie doświadczenie zdobywała w licznych projektach szkoleniowo - doradczych skierowanych do różnych grup zawodowych. Realizuje autorskie projekty w zakresie rozwoju kompetencji sprzedażowych, menadżerskich, zarządzania ludźmi, przedsiębiorczości oraz rozwoju osobistego. Prowadzi własną firmę szkoleniową.

x

Krzysztof Kulik

Specjalista w zakresie systemów finansowych firmy VULCAN. Wieloletni konsultant ds. szkoleń i wdrożeń, doradza księgowym w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju

x

Sylwester Kokot

Wieloletni konsultant ds. szkoleń i wdrożeń firmy VULCAN. Specjalista wspierający księgowych, m.in. w zakresie systemów finansowych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie całego kraju.

x

Beata Kurek

Zastępca dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Urzędzie Miasta Lublin, wcześniej inspektor Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Ekspert i trener z zakresu kontroli gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych i dotacji oświatowych (m.in. dla Akademii „Wspólnota”, Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, Empiria Doradztwo w Sprawach Finansów Publicznych). Jest też wykładowcą finansów publicznych na studiach podyplomowych i współautorką publikacji „Dotacje oświatowe. Problemy i wyzwania.

Termin i miejsce spotkania

25-26 maja 2017 r.

InterHouse Hotel, ul. Bratysławska 2, KrakówKoszt udziału w Kongresie

goraprzewiń do góry