x
x

IV KONGRES KSIĘGOWYCH OŚWIATY

Wrocław, 24-25 maja 2018 r.

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękujemy za udział w IV Kongresie Księgowych Oświaty. W tym roku we Wrocławiu gościliśmy ponad 100 osób zajmujących się księgowością w jednostkach oświatowych. Cieszy nas, że z roku na rok liczba uczestników Kongresu systematycznie rośnie.

Dziękujemy Uczestnikom za aktywność podczas wykładów, ciekawe dyskusje oraz wspaniałą atmosferę. Do zobaczenia za rok!

x x x x x x

W ramach podsumowania Kongresu przygotowaliśmy materiały zawierające najważniejsze z omawianych zagadnień. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

Bielski model zarządzania oświatą, autor: Bożena Graboń >

Dotacje podręcznikowe, autor: Tadeusz Konarski >

Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, autor: Arkadiusz Babczuk >


Split payment - płatności, rozliczenie VAT, czyli co nas czeka od 1 lipca br., autor: Ewelina Skwierczyńska >

PODATEK VAT - oświata, korekty wieloletnie, autor: Monika Mucha >

O Kongresie

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na IV Kongres Księgowych Oświaty. To jedyne takie wydarzenie w skali kraju, kiedy spotykają się pracownicy działów finansowych szkół i centrów usług wspólnych.
Kongres od trzech lat jest wspaniałą okazją do zaktualizowania wiedzy oraz wymiany poglądów i doświadczeń, co potwierdza rosnąca z roku na rok liczba uczestników.

Dlaczego warto wziąć udział?


' Ten rok jest dla nas szczególny – firma VULCAN obchodzi jubileusz 30-lecia istnienia – dlatego również kongres będzie wyjątkowy. Przygotowujemy dla uczestników atrakcje
i niespodzianki (m.in. uroczystą kolację
i wycieczkę po Wrocławiu). '

IV Kongres Księgowych Oświaty

Program spotkania

DZIEŃ 1 - 24.05.2018

13:00 - 13: 15

Otwarcie Kongresu, przywitanie gości

13: 15 - 14:30

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - praktyczne aspekty.

Prowadzący: dr Arkadiusz Babczuk

Na otwarcie kongresu proponujemy temat, który zawsze wzbudza wiele emocji i kontrowersji. Będzie on rozwinięciem naszej ubiegłorocznej dyskusji na temat odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w pracy księgowego w samorządzie i jednostce oświatowej. Celem wystąpienia będzie omówienie praktycznych aspektów tego problemu na podstawie wniosków wynikających z praktyki zawodowej naszego eksperta, dr Arkadiusza Babczuka, członka kolegium RIO we Wrocławiu oraz Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Podczas wystąpienia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Prawidłowe powierzenie obowiązków głównemu księgowemu jednostki oświatowej będącego pracownikiem jednostki lub jednostki obsługującej
 • Kiedy za naruszenie dfp odpowiada kierownik jednostki a kiedy główny księgowy
 • Przykłady naruszeń dfp przez głównego księgowego
 • Postępowanie w sprawie naruszenia dfp -np. czy i kiedy główny księgowy może zgłosić naruszenie dokonane przez innego pracownika lub dyrektora? Jak uniknąć naruszenia?

14: 30 - 14: 45

Przerwa , poczęstunek

14: 45 - 15: 45

Centrum Usług Wspólnych - dobre praktyki na przykładzie bielskiego modelu zarządzania oświatą

Prowadzący: Bożena Graboń

Celem tego wystąpienia będzie zaprezentowanie na podstawie bielskiego CUW-u dobrych praktyk wynikających z wprowadzenia wspólnej obsługi księgowej i finansowej w samorządzie. Co ułatwiło, a co utrudniło jego wprowadzenie, jakie są korzyści, na co w szczególności należy zwrócić uwagę w tym modelu zarządzania? Wykład poprowadzi Bożena Graboń, wieloletni praktyk i ekspert w dziedzinie finansów oświatowych.

Podczas wystąpienia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Pierwszy tradycyjny model zarządzania i obsługi finansowo - księgowej w Bielsku-Białej
 • Reorganizacja struktury zarządzania i obsługi
 • Zadania wynikające z pełnienia funkcji organu prowadzącego
 • Zadania realizowane w ramach CUW
 • Zalety i wady scentralizowanej obsługi w ramach CUW
 • Zintegrowany system informatyczny jako narzędzie efektywnego zarządzania i sprawnej obsługi finansowo-księgowej
 • Wpływ bielskiego modelu zarządzania na podnoszenie jakości pracy szkół

15:45 - 16:00

Przerwa

16:00 - 17:15

Rozliczanie VAT w praktyce. Jak rozwiązywać bieżące problemy m.in. z ewidencją księgową oraz korektami w 2018 r.?

Prowadzący: dr Monika Mucha

Czy naprawdę już wszystko wiadomo? Kolejny rok po centralizacji VAT upływa ciągle pod znakiem wielu problemów, z którymi na co dzień stykają się księgowe w placówkach oświatowych i samorządach oraz które sygnalizują nam nasi klienci na spotkaniach, szkoleniach, w rozmowach telefonicznych. Celem wystąpienia dr Moniki Muchy, doradcy podatkowego, praktyka, jest przekazanie aktualnej wiedzy oraz odpowiedź na trudne pytania wynikające ze stosowania przepisów w praktyce.

Podczas wystąpienia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

a) Korekta VAT naliczonego

 • Zasadność dokonania korekty (podstawa prawna)
 • Termin korekty rocznej i wieloletniej
 • Kalkulacja proporcji VAT ostatecznych i ujęcie ich w deklaracjach cząstkowych
 • Wyodrębnienie wydatków kwalifikowanych do korekty wieloletniej


b)Korekta VAT naliczonego od inwestycji

 • Zasady korekty wydatków inwestycyjnych prowadzonych przez urząd obsługujący JST (przykłady)
 • Rozliczenie inwestycji zakończonych przed wprowadzeniem prewspółczynnika VAT (przykłady)
 • Zasady podziału wydatków inwestycyjnych objętych korektą roczną VAT i korektą wieloletnią VAT
 • Weryfikacja zarządzeń centralizacyjnych w aspekcie prowadzenia korekty wieloletniej VAT, wprowadzenie procedur kontrolnych VAT

17:15 - 18:15

Split payment - czy na pewno dobrowolny dla jednostek oświaty? Podzielona płatność VAT - jak wdrożyć zmiany od 1 lipca 2018 r.?

Prowadzący: Ewelina Skwierczyńska

Już 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy wynikające z ustawy o tzw. split payment, dotyczącej podatku od towarów i usług, zakładające mechanizm podzielonej płatności. Podczas tego wystąpienia odpowiemy na pytanie, jak wdrożyć nowe przepisy w życie oraz jak uniknąć błędów przy rozliczaniu VAT zgodnie z nowymi zasadami.

Podczas wystąpienia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Mechanizm podzielonej płatności – na czym polega i czy na pewno jest dobrowolny dla jednostek oświaty?
 • Rachunek VAT – zasady tworzenia, funkcjonowania, weryfikacji sald
 • Uznanie i obciążenie rachunku VAT
 • Podzielona płatność a rozliczenia z gminą/powiatem
 • Wpływ podzielonej płatności na sprawozdawczość budżetową

20:30

Uroczysta kolacja

DZIEŃ 2 - 25.05.2018

7:00 - 9:00

Śniadanie

9:00 - 10:00

Wpływ RODO na pracę księgowych po 25 maja 2018 r.

Prowadzący: Radosław Wiktorski

Nowe przepisy związane z ochroną danych osobowych dotyczą również pracy księgowej. Wprawdzie okrzyknięto je już „rewolucją RODO”, ale zapewniamy, że przez te zmiany można przejść spokojnie. Podczas wykładu podpowiemy, jak to zrobić, jak przygotować się do zmian i jakie kroki koniecznie trzeba podjąć, by działać zgodnie z nowym prawem.

Podczas wystąpienia zostaną poruszone następujące zagadnienia:

 • Rewolucyjna zmiana podejścia do problemu ochrony danych osobowych w szkole
 • Wybrane zmiany z punktu widzenia księgowych szkoły
 • Konsekwencje nieprawidłowego stosowania RODO po 25 maja 2018 r.

10:00 - 11:00

Tadeusz Konarski: Zasady wnioskowania i rozliczania dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2018/2019 - najważniejsze zmiany.

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa, wymeldowanie z pokoi hotelowych

11:30 - 13:00

Jak stresować się lepiej? Zarządzanie stresem w pracy i w codziennym życiu.

Prowadzący: Dawid Bachryj

Czy stres może być czymś pozytywnym w naszym życiu? Czy to możliwe, by nim zarządzać i wykorzystać go do własnego rozwoju? Jak sobie z nim radzić, aby był także pozytywną siłą w pracy i życiu osobistym? Na te pytania postara się odpowiedzieć terapeuta, psycholog, trener, coach oraz praktyk w zarządzaniu stresem we własnym życiu.

13:15

Obiad

14:15 - 16:30

Wycieczka z przewodnikiem po Wrocławiu dla chętnych

Termin i miejsce spotkania

24-25 maja 2018 r.

Hotel Novotel, ul. Powstańców Śląskich 7, Wrocław

Prelegenci

x

Dr Monika Mucha – doradca podatkowy

Partner w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w 2002r. Prawnik, doradca podatkowy nr 09739. Aktualnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego, jest wspólnikiem i współzałożycielem spółki Tax Advisors Group Sp. z o.o., Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu oraz biura rachunkowego. Autorka licznych publikacji książkowych z zakresu prawa podatkowego oraz licznych artykułów publikowanych m.in. na łamach: Monitora Podatkowego, Przeglądu Podatkowego, Przeglądu Sądowego, Przetargów Publicznych, Samorządu Terytorialnego, Finansów Publicznych. Pełniła też funkcję Redaktora Naczelnego czasopisma skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego „Podatki w sektorze publicznym”. Stały współpracownik renomowanych firm szkoleniowych np.: Infor, Stowarzyszenie Księgowych, Presscom, PTE, BDO. Prowadzi kursy dla kandydatów na księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów. Wykładowca prawa podatkowego uczestniczka licznych konferencji naukowych, wykładowca studiów podyplomowych.

x

Bożena Graboń

Ekspert, praktyk. Pracownik miejskiej jednostki organizacyjnej, od ponad trzydziestu pracuje na rzecz oświaty. Od dwudziestu lat piastuje stanowisko zastępcy dyrektora w Miejskim Zarządzie Oświaty w Bielsku Białej. Posiada także 10-letnie doświadczenie na stanowisku głównej księgowej w szkole, co w istotny sposób przekłada się na obecną pracę i znacząco wpływa na postrzeganie finansów oświatowych.

x

Dawid Bachryj

Ekspert, trener. Magister psychologii o specjalności klinicznej, którą ukończył w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Psychoterapeuta Poznawczo - Behawioralny, prowadzi własną praktykę. Na co dzień pracuje w szkole ponadgimnazjalnej oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Kluczborku, posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów. Współpracował m.in. z takimi instytucjami jak: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, SELF-MADE w Nowym Sączu, Urząd Miasta w Kluczborku, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Opolu, Szkoła Trenerów Eduneo. Prowadził liczne szkolenia dla pracowników JST z zakresu kompetencji menedżerskich, przywództwa, coachingu.

x

dr Arkadiusz Babczuk

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Akademii Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, członek Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw działalności upowszechniającej naukę (DUN) przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

x

Sylwester Kokot

Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń w firmie VULCAN. Specjalista w zakresie finansów oświatowych. Od wielu lat wspiera szkoły i samorządy w pracy na aplikacjach firmy VULCAN.

x

Dr Ewelina Skwierczyńska

Senior Tax Consultant w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego we Wrocławiu Absolwentka stacjonarnych studiów doktoranckich prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Finansowego. W trakcie obrony tytułu. Nieetatowy pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca i szkoleniowiec. Prowadzi z ramienia Tax Advisors Group Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego szkolenia dedykowane dla sektora finansów publicznych z zakresu podatku od towarów i usług.

x

Radosław Wiktorski

Ekspert zarządzania oświatą, od ponad 10 lat specjalizujący się w tematyce ochrony danych osobowych w edukacji. Doradza samorządom i szkołom w zakresie praktyki ochrony danych osobowych, zwłaszcza w kontekście wykorzystywania systemów informatycznych, będąc w tej materii jednym z najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce. Autor publikacji, analiz oraz wielu wystąpień konferencyjnych. Wykładowca w zakresie ochrony danych osobowych oraz zarządzania oświatą. Na co dzień związany z firmą VULCAN.

x

Tadeusz Konarski

Prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Doradza największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce.

goraprzewiń do góry